על הארגון

תנועת "בארצנו" הוקמה ב-2016 כדי להוות את הזרוע המיישבת של מועצת המכינות הקד"צ, בשיתוף עם קק"ל, ושותפים נוספים, כשיעדיה עידוד התיישבות בוגרי מכינות וצעירים נוספים בנגב, בגליל, בגולן, בערבה ובכל אזורי הספר של ישראל, הן בהתיישבות הכפרית והן בהתיישבות העירונית.

מועצת המכינות הקדם צבאיות היא עמותה המאגדת את כל 53 המכינות הקד"צ המוכרות בישראל.  מועצת המכינות עוסקת ב פעילות שוטפת של ייצוג המכינות מול מוסדות המדינה, איגום משאבים לפרויקטים במכינות ועבור בוגרי המכינות וקידום יעדים חזוניים וערכיים המשותפים לכלל המכינות הקד"צ.

ההתיישבות בפריפריה היא האתגר הציוני החדש-ישן החשוב ביותר שלנו כחברה. משימה זו הכרחית גם כדי להגן על גבולות הארץ אבל גם כדי לחבר ולקשר בין חלקי הארץ השונים, לצמצם פערים וליצור רצף מלא חיים של מרכזי אוכלוסייה – מצפון ועד דרום.

בישראל של ימינו, השיח ההתיישבותי אינו מקבל מקום בשיח הציבורי. כדי לייצר תנועה משמעותית של התיישבות צעירים בפריפריה, עלינו להחזיר את נושא ההתיישבות המשימתית למרכז סדר היום הציבורי ולגייס למהלך את מקבלי ההחלטות ומשרדי הממשלה השונים.

תנועת בארצנו מבקשת לחזק ישובים קיימים ותפעל בעיקר בישובים עירוניים אך גם במרחב הכפרי, בעיקר באזורי הפסר ובישובים נוספים בעדיפות לאומית.

חזון

יישוב הפריפריה הגיאו-חברתית על ידי צעירים ומשפחות צעירות חזקות, ובה אחוז משמעותי מבין בוגרי המכינות הקדם צבאיות. צעירים אלו, יחד עם חבריהם ובני/בנות זוגם יתרמו וישפיעו על הקהילה והסביבה באופן שיקדם את הצמיחה הדמוגרפית, המנהיגותית והמשימתית ביישובי הפריפריה.

מטרות

  1. הקמת, חיזוק וליווי קהילות ייעוד להתיישבות בפריפריה.
  2. סיוע ויצירת תשתיות הולמות לקליטת הצעירים שיבחרו להתיישב בפריפריה.
  3. הנגשת מידע על הזדמנויות התיישבות בפריפריה
  4. עידוד המתיישבים בפריפריה למעורבות ואקטיביזם ציבורי חברתי ביישובים.
  5. ליווי, תמיכה והכשרת המכינות בהטמעת היעד של עידוד בוגרי המכינות להתיישב בפריפריה.