החלוץ – משימות לאומיות מתחילה בשותפות עם התנועה הקיבוצית

17.8.17

התנועה הקיבוצית שהובילה בקום המדינה את ההתיישבות ממשיכה לעשות זאת גם היום!

ביום ראשון האחרון נפגשנו עם נציגי התנועה כדי לראות כיצד נתין לעודד יחד התיישבות צעירים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל.

סיכמנו את הפגישה בהבנה כי השותפות בין הארגונים טבעית וכי יש פוטציאל אדיר להמשך.

תעקבו אחרינו לראות איזה פרויקטים תוליד השותפות!