החל משנת 2018 תקדם בארצנו הטמעה של תכנית רוחבית בנושא חינוך להתיישבות, קהילתיות ופריפריה במכינות הקדם צבאיות .

התכנית כוללת:

  1. סיורים למפגשי שיח לראשי מכינות לחשיפה לאתגרי ההתיישבות בימינו
  2. תהליך הגדרת התיישבות משימתית בקהילות כיעד לבוגרי המכינות כחלק מיעדי המכינה
  3. תכנית לימודים לחניכי המכינות בשנים א' וב', שכוללת סיורים, שיעורים והרצאות בנושא חשיבות ההתיישבות.