"הנוער בימינו יעצב דמות

האדם בישראל - על ידי חיי מפות"

דוד בן גוריון

מי הם בוגרי המכינות?

מגזר ציבורי

חשיפת בוגרי המכינות למגזר הציבורי בישראל מתוך מטרה להביא לשילובם לתעסוקת המשך ולאפשר מנגד למגזר הציבורי לקלוט ולפתח שדרת ניהול ערכית ואיכותית בשלב מוקדם .

חינוך

חשיפת בוגרי המכינות למגזר הציבורי בישראל מתוך מטרה להביא לשילובם לתעסוקת המשך ולאפשר מנגד למגזר הציבורי לקלוט ולפתח שדרת ניהול ערכית ואיכותית בשלב מוקדם .

התיישבות

חשיפת בוגרי המכינות למגזר הציבורי בישראל מתוך מטרה להביא לשילובם לתעסוקת המשך ולאפשר מנגד למגזר הציבורי לקלוט ולפתח שדרת ניהול ערכית ואיכותית בשלב מוקדם .

בטחון

חשיפת בוגרי המכינות למגזר הציבורי בישראל מתוך מטרה להביא לשילובם לתעסוקת המשך ולאפשר מנגד למגזר הציבורי לקלוט ולפתח שדרת ניהול ערכית ואיכותית בשלב מוקדם .

"ברגע שהצלחתי להוציא לפועל את היוזמה הראשונה,

נשראתה לי מאוד בלתי אפשרית בזמנו,

אמרתי - 'זהו, הכל אפשרי"

רון ישראלי , בוגר מכינת עמיחי, שנה א'

שותפים לדרך

כנס חוזרים להדרכה 2023

11/4/2023

קישורים שימושיים

רשתות חברתיות

"הנוער בימינו יעצב דמות

האדם בישראל - על ידי חיי מפות"

דוד בן גוריון

מי הם בוגרי המכינות?

חינוך

חשיפת בוגרי המכינות למגזר הציבורי בישראל מתוך מטרה להביא לשילובם לתעסוקת המשך ולאפשר מנגד למגזר הציבורי לקלוט ולפתח שדרת ניהול ערכית ואיכותית בשלב מוקדם .

מגזר ציבורי

הגדלת היקף הבוגרים
המשתלבים בתחום החינוך ע"י השתלבות בתכניות המצוינות ועשייה במרחב החינוכי של המדינה (פורמאלי ובלתי פורמאלי).

התיישבות

יצירת גרעיני התיישבות
לאזורים המאותגרים במדינה במרחבים הכפריים והעירוניים.

בטחון

הגדלת היקף הבוגרים
המשתלבים בגופי הבטחון
של המדינה – שב"כ, מוסד, משטרת ישראל.

שותפים לדרך

כנס חוזרים להדרכה 2023

11/4/2023

פרטי יצירת קשר

רשתות חברתיות

Scroll to Top