New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

רואים רחוק- רואים התיישבות

תנועת ההתיישבות של המכינות הקד"צ: החלוץ- משימות לאומיות יוצאת לדרך אפריל 2017. החלוץ- משימות לאומיות הוקמה כזרוע המיישבת של מועצת המכינות הקד"צ, בשיתוף עם קק"ל, באוגוסט2016. העמותה הוקמה כדי לעודד התיישבות בוגרי מכינות וצעירים נוספים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל, בישובים עירוניים וכפריים אשר מוגדרים בעדיפות לאומית. ההתיישבות בפריפריה היא האתגר הציוני החדש-ישן החשוב ביותר שלנו […]