, , ,

עוברים לערבה מתחילים לחיות

https://www.arava.co.il/90/