13.9 – כנס חשיפה להתיישבות בערבה התיכונה

פרטים בהמשך!