27.9 – כנס חשיפה להתיישבות בגליל העליון

פרטים בהמשך!