30.8 – כנס חשיפה להתיישבות ברמת הגולן

פרטים בהמשך!